Udiana
Par mums Dārzu un apstādījumu ierīkošana Augu tirdzniecība Dzīves telpas organizēšana Aktualitātes

Rekvizīti

Par mūsu darbu presē

Rekvizīti

SIA "UDIANA"
PVN reģ. nr.: LV40003674685
Valtera prospekts 16a, Jūrmala, LV-2008

A/S "SWEDBANK"
kods: HABALV22
konts: LV72 HABA 0551006940817

 
  © Udiana 2009 Kanāla iela 10, Rīga LV-1024 Tālr.: 29249453 Fakss: 67545341 e-pasts: klapereir@tvnet.lv