Udiana
Par mums Dārzu un apstādījumu ierīkošana Augu tirdzniecība Dzīves telpas organizēšana Aktualitātes

Par mūsu darbu presē

Par mūsu darbu presē

Rekvizīti

  • AD Балтии Nr.2 (27) marts-aprīlis 2005 Симфония вечной зелени. 28.-33. lpp.
  • AD Балтии Nr.5 (30 septemris-oktobris 2005 Колыбельная для садаюю 134-135.lpp.
  • Ландшафтрый дизайн 2006 Nr.1 (Krievijas izdevums) Прибалтийская симфонияю 24-27 стр.
  • AD Балтии Nr.6 (43) novembris-decembris 2007 Соната над озером 62-68 lpp.

 
  © Udiana Kanāla iela 10, Rīga LV-1024 Tālr.: 29249453 e-pasts: klapereir@tvnet.lv